Skanörs Vångar

2011 - 2012

Nybyggnad av 18 st villor varav ett område med 8 st efter vunnen markanvisningstävling.
Arkitekturen är en modern tolkning av gatuhus i gamla Skanör med smala huskroppar och branta tak.

Beställare Mjöbäck Entreprenad AB 

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.

Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.
ookie.twig') }}/d