Collins Väg/ängdalavägen Höllviken

2016

Planprojekt, avstyckning av 9 st villatomter.

Beställare: Ängdala Park

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.

Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.
ookie.twig') }}/d