Hotell Vellinge

2008 – 2009

Nybyggnad Hotell

Beställare: Vellingebacken Fastighets AB.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.

Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.
ookie.twig') }}/d