Bibliotek – Skanör

2011

Biblioteket i Skanör satt i otidsenliga lokaler och A-design Arkitektkontor fick i uppdrag att rita så väl själva ombyggnaden av huset som inredningen. Invändig färgsättning har inspirerats av ljuset och strandängarna i Skanör. Barn och ungdomar fick
egna avdelningar med inredning som skall appellera till respektive grupp. 

Beställare: Vellinge kommun

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.

Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.
ookie.twig') }}/d